צלקות

Scars from head surgery (צלקות מניתוח ראש)

Call Now Button